Hopp til innhold

Bedre samferdselsløsninger – den største utfordringen

Osloregionens medlemsundersøkelse 2020 er klar. Medlemmene anser bedre samferdselsløsninger å være den største utfordringen framover. De rangerer areal og transport som viktigste innsatsområde, og mange kan tenke seg å delta i Osloregionens internasjonale profileringarbeide.

 

Medlemsundersøkelsen 2020 viser at det er flest politikere som besvarer undersøkelsen. Av dem som svarer er 55 % nye i sin rolle. Det er noe høyere kjennskap til Osloregionen blant administrasjon enn blant politikere.

Medlemmene har et gjennomgående godt inntrykk av Osloregionen. 81 % svarer at de
har et meget eller ganske godt inntrykk. De som svarer at de kjenner Osloregionen meget godt er også dem som er mest fornøyd.

På spørsmål om hva som ansees å være de viktigste utfordringene framover svarer
nærmere 80 % at bedre samferdselsløsninger er viktigst, deretter følger det å skape nye
arbeidsplasser og så klima/miljø. Når vi sammenligner svarene etter kommunestørrelse,
så er det lite her som skiller.

Det innsatsområdet til Osloregionen som flest medlemmer svarer er meget eller ganske
viktig er Areal og transport. 90 % svarer dette. Deretter følger næringsutvikling og
innovasjon, så klima og miljø. Det er lite som skiller svarene her etter
kommunestørrelse.

Når spurt om hvor fornøyd man er med Osloregionens arbeid på de ulike innsatsområdene er det areal og transport, klima og miljø samt profilering som medlemmene er mest fornøyd med. Det er også en betydelig andel som svarer vet ikke/ikke relevant på dette spørsmålet. Hele 50 % svarer dette om talentattraksjon.

4/10 medlemmer svarer at de har vært involvert i Osloregionens profileringsarbeid. 7/10
svarer at de kunne tenke seg å delta i arbeidet med å styrke Osloregionens felles internasjonale posisjon gjennom profileringsarbeid. Av dem som tidligere har vært involvert i profileringsarbeid, svarer nesten samtlige at de kan tenke seg framtidig deltakelse. 6/10 av dem som tidligere ikke har deltatt i profileringsarbeid svarer at de kunne tenke seg å være med på det i framtiden.

Medlemsundersøkelsen kan leses her.