Profilering

Et tydelig og attraktivt bilde av Norge og Osloregionen er en forutsetning for å beholde og tiltrekke seg kompetanse, investeringer og tilreisende. Osloregionen har et stort potensial for utvikling og nyskaping, men regionens kvaliteter og fortrinn må synliggjøres bedre internasjonalt. Samarbeidsalliansen har som mål å gi slagkraft til internasjonal profilering av Osloregionen.

Profileringsstrategi på høring

Styringsgruppen for #projectosloregion besluttet den 2. mars å oversende forslag til profileringsstrategi for Osloregionen til videre behandling i Oslo kommune og samarbeidsalliansen Osloregionen. Strategien skal nå blant annet på høring til samarbeidsalliansens medlemmer.

Profileringsprosjekt samkjøres med Oslo kommune

Osloregionens styre vedtok 26.11 at samarbeidsalliansens arbeid for å få på plass en internasjonal profilering av regionen, skal samkjøres med Oslo kommunes tilsvarende satsing i ett felles prosjekt.

Oppdatering av kunnskapsgrunnlag

Osloregionen har bestilt en analyse av den internasjonale konkurransekraften for ulike næringer i regionen. De foreløpige resultatene av denne analysen...

Aktørkartlegging omdømmebygging

Et tydelig og attraktivt bilde av Norge og Osloregionen er en forutsetning for å beholde og tiltrekke seg kompetanse, investeringer...

Omdømmebygging for Osloregionen

Apeland informasjon har på oppdrag for samarbeidsalliansen utarbeidet en forprosjektrapport om mulig felles omdømmebygging for Osloregionen. I rapporten foreslås rammer...

Oslo – Powered by nature

Samarbeidsalliansen har vært med og finansiert en engelskspråklig publikasjon som presenterer Osloregionen som nærings- og utviklingsregion. Publikasjonen er utarbeidet av...

En kunnskapsprofil for Osloregionen

I 2007 har Oslo Teknopol IKS utarbeidet en strategi for internasjonal profilering av Osloregionen. Osloregionen har inngått avtale med Oslo...

Osloregionen skrus sammen

De mange kreative og høyt utdannede i Osloregionen vil i fremtiden kunne nyte godt av noen av verdens mest spennende...

Rapport fra faggruppe for profilering

Som en av fire faggrupper utarbeidet faggruppe for profilering i 2005 en rapport om mulige satsinger i Osloregionens profileringsarbeid. Tilhørende...