Klima

Klimapolitikk ble utpekt som nytt innsatsområde for Osloregionen ved revisjon av samarbeidsalliansens strategier i 2012. Arbeidet vil bli sett i sammenheng med Osloregionens innsats både innen areal/transport og verdiskaping/næringsutvikling.

Klima som nytt politikkområde i Osloregionen

 – oppfølging av Osloregionens handlingsprogram 2015

Klimapolitikk i Osloregionen

Mandag 8. desember 2014 var rundt 30 fagpersoner samlet til faglig workshop om klimapolitikk i Osloregionen.