Arkiv

Den grenseløse regionen – Fritt kommunal tjenestevalg

Osloregionen har gjennomført et prosjekt med kommuner på Øvre Romerike og i Vestregionen der innbyggerne kan velge barnehageplass på tvers...

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen

I september 2006 vedtok styret i Osloregionen en informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Dokumentet utdyper prinsipper for og innhold i...

Rapport om samarbeid om sosial infrastruktur

Osloregionens faggruppe for sosial infrastruktur la i oktober 2005 frem en rapport med anbefalinger til strategier innenfor dette satsingsområdet. Rapportens...