Areal og transport

Areal- og transportutvikling er et sentralt innsatsområde for samarbeidsalliansen Osloregionen. I perioden 2014 – 2016 pågår revisjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» (2008).
Strategien har som utgangspunkt at en flerkjernet utvikling kan styrke regionens internasjonale konkurransekraft, og samtidig være en nødvendig del av den kursendringen som må til for å nå nasjonale og regionale klimamål.

Revidert areal- og transportstrategi vedtatt

I møte 3. mai 2016 vedtok Osloregionens styre en revidert versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen».

Mange deltakere på høringskonferansen

Rundt 80 personer deltok på Osloregionens høringskonferanse.

Areal- og transportstrategi

Revidert versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» er på høring.

Oppdatert faktagrunnlag for areal- og transportutvikling

Transportøkonomisk Institutt har laget et oppdatert faktagrunnlag for areal- og transportutvikling i Osloregionen.

Nasjonal transportplan 2018 – 2027

I styremøte 16. september 2014 orienterte Jan Fredrik Lund, leder av NTP-sekretariatet i Vegdirektoratet, om arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2018 – 2027.

Uttalelse til Nasjonal Transportplan 2014-2023

Styret i Osloregionen vedtok 24. april en uttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. I uttalelsen pekes på de...

Felles strategi for gods og logistikk

Styret i Osloregionen ga 24.04.2012 sin tilslutning til ”Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen”. Kommunene og fylkeskommunene i...

Infrastrukturen mellom Oslo og Stockholm

Rambøll har utarbeidet en rapport om status for utvikling av infrastrukturen mellom Oslo og Stockholm. Rapporten belyser hva som er...

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Styret i Osloregionen vedtok 18. januar 2008 «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen». Rapporten er oversendt til Osloregionens medlemskommuner/fylkeskommuner og...

Oppfølging og bruk av regionale strategier

Som en del av prosjektet «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» har Rambøll utarbeidet «Osloregionen – notat om påvirkningsarbeid og...