Styret for Osloregionen

Styrets sammensetning pr. desember 2015:

Oslo kommune
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) – leder

Regionrådet for Mosseregionen
Ordfører Tage Pettersen (H), Moss kommune – nestleder

Akershus fylkeskommune
Fylkesvaraordfører Lars B. Salvesen (Krf)

Østfold fylkeskommune
Fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen (Ap)

Buskerud fylkeskommune
Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap)

Hedmark fylkeskommune
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen (Ap)

Oppland fylkeskommune
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap)

Follorådet
Ordfører Thomas Sjøvold (H), Oppegård kommune

Regionrådet for Indre Østfold
Ordfører Erik Unaas (H), Eidsberg kommune

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Ordfører Ragnhild Bergheim (Ap), Lørenskog kommune

Øvre Romerike Utvikling
Ordfører Runar Bålsrud (V), Hurdal kommune

Glåmdalsregionen
Ordfører Lise Selnes (Ap), Nord-Odal kommune

Vestregionen
Ordfører Lise Hammer Krog (H), Bærum kommune

D5 Drammensregionen
Ordfører Tore Opdal Hansen (H), Drammen kommune

Nedre Glomma Regionråd
Ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap), Sarpsborg kommune

Haldenregionen
Ordfører Thor Edquist (H), Halden kommune

Ringeriksregionen
Ordfører Per Berger (H), Hole kommune

Regionrådet for Midt-Buskerud
Ordfører Gustav Kalager (Ap), Krødsherad kommune

Region Nordre Vestfold
Ordfører Are Karlsen (Ap), Horten kommune

Region Vestviken
Ordfører Monica Vee Bratlie (H), Hurum kommune

Kongsbergregionen
Ordfører Bjørn Sverre Birkeland (Sp), Tinn kommune

Hamarregionen
Ordfører Nils A. Røhne (Ap), Stange kommune