Sekretariatet for Osloregionen

Portrettbilde Øyving Såtvedt

Direktør

Øyvind Såtvedt
Tlf: 926 62 986
E-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no

 

Portrettbilde Grethe Salvesvold

Fagsjef

Grethe Salvesvold
Tlf: 480 88 828
E-post: grethe.salvesvold@byr.oslo.kommune.no