Medlemmer

Samarbeidsalliansen Osloregionen består pr. 1.1.2017 av 78 kommuner og 5 fylkeskommuner i hovedstadsområdet.

Fylkeskommuner (inkl. Oslo kommune):

Kommuner Akershus:

Kommuner Buskerud:

Kommuner Oppland:

Kommuner Vestfold:

Kommuner Østfold:

Kommuner Hedmark:

Kommuner Telemark: