Om oss

Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004. Pr. 01.01.15 består alliansen av 78 kommuner og fire fylkeskommuner i hovedstadsområdet: Oslo kommune, Akershus, Buskerud, Hedmark og Østfold fylkeskommuner, samtlige kommuner i Akershus og Østfold, samt 13 kommuner i Buskerud, 8 i Vestfold, 3 i Telemark, 3 i Oppland og 10 i Hedmark.

Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

På disse nettsidene finner du informasjon om samarbeidet, de politiske møtene, styringsdokumenter og faglige utredninger. Ta gjerne kontakt med sekretariatet og øvrige kontaktpersoner hvis du ønsker mer informasjon!