Nyheter

Engasjementsstilling i Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionen skal ansette ny rådgiver i et toårig engasjement.

Internasjonal pris til OBA

Arbeidet med internasjonal profilering har gitt en ny pris.

Befolkningsvekst

2 204 783 innbyggere i Osloregionen ved årsskiftet.

BEST 2017 dokumentasjon

BEST-konferansen 2017 ble avviklet torsdag 16. februar. Her finner du presentasjonene.

Grønt byggskifte

En konferanse som gir kunnskap om strategiske og operative verktøy tilknyttet innovative offentlige anskaffelser innenfor byggsektoren.

Internasjonal profilering

22 kommuner og to fylkeskommuner i Osloregionen har til nå sluttet seg til samarbeidet i Oslo Brand Alliance(OBA).

Kortversjonen av ATP-strategien

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016 foreligger nå også i en kortversjon.

Osloregionen søker etter rådgiver/spesialrådgiver

Samarbeidsalliansen Osloregionen skal ansette ny rådgiver/spesialrådgiver

BEST-konferansen 2017

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer - kommer du?

Applaus for verktøykassa

I dag ble verktøykassa for arbeidet med Oslos internasjonale profileringsstrategi presentert.