Internasjonal profilering

22 kommuner og to fylkeskommuner i Osloregionen har til nå sluttet seg til samarbeidet i Oslo Brand Alliance(OBA).

Dermed kan det møysommelige arbeide med spredningen av viktig kunnskap om Osloregionen internasjonalt få et ytterligere løft i 2017. Styret i Osloregionen har vedtatt budsjett og handlingsplan for Oslo Brand Alliance 2017. Styret har videre besluttet at det gjennomføres en revisjon av budsjett og handlingsplan senest i løpet av tredje kvartal 2017. Budsjett og handlingsplan er utarbeidet i samarbeid med Oslo Business Region og VisitOSLO.

Budsjett og handlingsplan for Oslo Brand Alliance 2017

OBA skal implementere den internasjonale profileringsstrategien gjennom kunnskapsbank, verktøykasse, strategiske markedsføringsprosjekter, møteplasser og nettverking for alle som vil on-brand.

Strategiske markedsføringsprosjekter er on-brand arrangementer og prosjekter hvor Oslo Brand Alliance vil bidra for å løfte oppmerksomheten til Oslo internasjonalt, utover det eventet/prosjektet gir av seg selv. Med andre ord utnyttes anledningen til ytterligere å forsterke merkevarebyggingen av Osloregionen når den internasjonale lyskasteren likevel er på regionen.

Winter_Outdoor_VisitOslo_Thomas_Johannessen-278x230

For 2017 vil det blant annet settes fokus på matkultur i ulike deler av Osloregionen. Andre viktige prosjekter er  Norshipping-messa ,The big O – en stor satsing på kulturområdet, Oslo Innovation Week, Oslo Urban Arena og Oslo Urban Peace Week. I tillegg vil også andre arrangementer i Osloregionen bli vurdert fortløpende. Her ønskes det også flere  innspill fra medlemskommunene og fylkeskommunene i Osloregionen.

OBA arbeider dessuten for å få temaet profilering av Osloregionen inn på eksisterende arenaer; i ledersamlinger, nettverk, intranett. Osloregionen har et særskilt ansvar i arbeidet med å få kommuner og fylker on-brand i internasjonal kommunikasjon. Dette skal blant annet oppnås ved bruk av profileringsverktøykasse som er gratis og åpen for.

Osloregionen vil dessuten arbeide med utvikling av profileringsprosjekter og strategier sammen med næringsklynger og næringsnettverk i Osloregionen. Her er også Innovasjon Norge ved det nasjonale klyngeprogrammet en samarbeidspartner.