Grønt byggskifte

En konferanse som gir kunnskap om strategiske og operative verktøy tilknyttet innovative offentlige anskaffelser innenfor byggsektoren.

Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Som store bestillere av bygg kan kommuner og fylkeskommuner, i samarbeid med næringslivet, ta en lederrolle i et grønt byggskifte. Da må man klare å benytte det store potensialet som ligger i de innovative offentlige anskaffelsene og i krav til leverandørene. Dette er teama på konferansen «Grønt byggskifte» som arrangeres tirsdag 28. mars i Thon Hotel Oslo Airport.

Konferansen gir mer kunnskap om:

  • hvordan sette strategiske mål for bærekraft, innovasjon og næringsutvikling.
  • politisk forankring av bærekraftige mål og løsninger.
  • hvordan innovative anskaffelser bidrar til næringsutvikling.
  • hva bærekraftige bygg er – muligheter og begrensninger.
  • strategiske og operative verktøy tilknyttet innovative, offentlige anskaffelser innenfor byggsektoren.

Konferansen er et samarbeid mellom Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO, KS, difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

For mer informasjon, se www.grontbyggskifte.no.