Engasjementsstilling i Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionen skal ansette ny rådgiver i et toårig engasjement.

Den som ansettes vil blant annet ha et ansvar for oppfølgingen av alliansens arbeid med internasjonal profilering, verdiskapning og kompetanse, herunder oppfølging av internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen og samarbeidet innenfor Oslo Brand Alliance. Full utlysning av stillingen finner du her:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=94785849