Strategier

Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste organ, og består av ordførere og fylkesordførere i medlemsorganisasjonene. Rådet vedtar strategier og disse er utgangspunkt for styrets årlige handlingsprogram m/budsjett.

Tilhørende dokumenter