Rapporter

Revidert versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen»

Styret i Osloregionen godkjente revidert versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» i møte 03.05.16. Rapporten kan leses her:
ATP-strategien – vedtatt versjon

Oppdatert faktagrunnlag for areal- og transportutvikling

Første fase i prosjektet «Revisjon av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» er utarbeiding av et oppdatert faktagrunnlag om hva som har skjedd i Osloregionen siste 10 år innenfor temaene befolkning, bolig, næringsliv, arealbruk, transport og pendling.

Faktagrunnlag

71 næringsnettverk i Osloregionen

På oppdrag fra Osloregionen har Oxford Research utarbeidet en oversikt over næringsforeninger., næringsnettverk og næringsklynger i regionen. I alt er 71 næringsnettverk identifisert og kartlagt.

Rapporten kan lastes ned her.

Gods og logistikk i Osloregionen

Styret i Osloregionen godkjente ”Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen” i møtet 24.04.12. Rapporten finnes her.

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Styret i Osloregionen godkjente ”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” i møtet 18.01.08.
Kortversjon.