Handlingsprogram

Med utgangspunkt i overordnede strategier vedtatt av samarbeidsrådet (Osloregionens høyeste organ), utarbeider styret årlig handlingsprogram m/budsjett.

Tilhørende dokumenter