Dokumenter

Det er etablert en enkel plan- og budsjettprosess for Osloregionen. Samarbeidsrådet vedtar i sitt årlige møte i mai/juni kontingent for kommende planår, evt. også nye strategiske føringer. Med utgangspunkt i dette utarbeider styret årlige handlingsprogram m/budsjett. Disse behandles normalt i november/desember. Årsrapport og regnskap godkjennes av styret, og legges frem for rådet til orientering.

Samarbeidsplattform

Les mer

Vedtekter

Les mer

Strategier

Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste organ, og består av ordførere og fylkesordførere i medlemsorganisasjonene. Rådet vedtar strategier og disse er utgangspunkt for styrets årlige handlingsprogram m/budsjett.
Les mer

Handlingsprogram

Med utgangspunkt i overordnede strategier vedtatt av samarbeidsrådet (Osloregionens høyeste organ), utarbeider styret årlig handlingsprogram m/budsjett.
Les mer

Årsrapporter

Årsrapport og regnskap godkjennes av styret og legges frem for rådet til orientering.
Les mer

Rapporter

Les mer