Befolkningsvekst

2 204 783 innbyggere i Osloregionen ved årsskiftet.

Nylig kom Statistisk sentralbyrå, SSB, med befolkningstallene for 2016. I de seks fylkene som utgjør Osloregionen; Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland og Buskerud, er det nå 2 204 783 innbyggere. (I tillegg kommer Telemark-kommune Hjartdal, Notodden og Tinn kommune.)

I følge SSB var innbyggertallet i Norge ved årsskiftet 5 258 317. Veksten det siste året var 44 332. 56 % av befolkningsveksten, 24 618, kom i Osloregionen.

Utviklingen i Osloregionens fylker ser slik ut:

                            2015        vekst 2016       2016
Østfold               289 867               3 026       292 893
Akershus           594 533                9 835      604 368
Oslo                    658 390               8 367       666 757
Hedmark           195 356                   834       196 190
Oppland            188 953                  526        189 479
Buskerud           277 684               2 030       279 714